Köpvillkor

1. Köp
Genom att lägga en order godkänner kunden MaxGaming (MaxFPS AB) köpvillkor och accepterar att köpet innebär ett betalningsansvar.

Beställning sker via Internet. Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd före köp genomförs. Underårig som beställer utan målsmans tillstånd är ej bunden till köpet, men blir ersättningsskyldig för de kostnader som uppstår för MaxGaming (MaxFPS AB). Målsman är ytterst ansvarig för underåriga. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn anmäls. Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige och en svensk manual medföljer när produkten så kräver det. Priserna i webbutiken och eventuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker och tillsvidare. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter eller felskrivningar. Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.

2. Leverans
Leverans av varor vi har i lager sker normalt samma dag om beställningen sker före 17:00. I fall en vara är slut i lager eller en beställningsvara, kan leveranstiden vara längre, kontakta oss för leveranstid avseende varor som är slut i lager. Leveranser sker med Postnord och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt. Paketet når normalt mottagarens serviceställe nästa vardag. Vissa orter nås först efter ytterligare en vardag. Transporten utförs inte med leveranstidsgaranti. Om vi inte kan leverera en vara inom den utlovade leveranstiden har kunden rätt att häva köpet och få eventuella förskottsbetalade pengar tillbaka inom 30 dagar.

Chassin, datorer, och vissa andra enstaka produkter skickas separat och kan skickas med annan leverantör.

Om kunden väljer delleverans kommer varor som finns i lager skickas direkt och restnoterade varor så snart de kommer in i lager. Restnoterade varor betalas samtidigt som de varor som finns i lager. Ingen extra frakt eller annan kostnad tillkommer. Om den restnoterade produkten beräknas komma in om ca 1-2 dagar kommer ordern inte att dellevereras.

3. Support
För support kontakta vår kundtjänst via e-post (support@maxgaming.se). Vi kan svara på de flesta frågor, men för avancerad support hänvisas till respektive tillverkare.

4. Returer och felanmälan
För alla typer av returer (exempelvis garanti/öppet köp/reklamation/byte) så måste du som kund först kontakta vår kundtjänst via e-post (support@maxgaming.se) för att få returinstruktioner samt ditt returärende registrerat. För varor som skickas till MaxGaming (MaxFPS AB) utan att först felanmälas tas inget ansvar. Returinstruktioner erhålls efter att felanmälan har gjorts. Observera att för garanti och reklamationer så är följande ej godkänt: returer som visar sig vara felfria, fel som uppkommit genom felaktig användning/hantering, returer som saknar tillräcklig felbeskrivning, om varan saknar eller har bristfälligt emballage, samt returer som av annan anledning inte godkänns av MaxGaming (MaxFPS AB). Det är viktigt att skriva så utförligt som möjligt för att vi ska kunna göra en schysst bedömning. Om returen inte godkänns kommer den att returneras till avsändaren som debiteras en testavgift på 200 kr samt fraktkostnader och eventuella övriga avgifter. Kunden ansvarar för produkten tills dess att den mottagits av MaxGaming (MaxFPS AB).

5. Garanti
Om inget annat anges gäller ett (1) års garanti på samtliga varor. I de fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller längre garantitid omfattas varan även av denna garantitid. Förbrukningsartiklar, exempelvis vissa typer av elektromekaniska komponenter, är undantagna från garanti. Varor som blivit skadade på grund av vårdslöst eller felaktigt förfarande ersätts inte. Alla garantier gäller i Sverige och för både privatpersoner och företag.

6. Öppet köp
Vi erbjuder 60 dagars öppet köp. Öppet köp gäller endast om varan hålls i oförändrat skick. Öppet köp gäller inte om du bryter förseglingen till en programvara.Öppet köp gäller inte för produkter som faller inom Hygienartiklar som In-Ear lurar eller dylikt Öppet köp gäller inte för produkter som tillverkas på beställning eller modifieras enligt kundens önskemål. Du får heller inte bryta förseglingen till en programvara som tillhör en hårdvara (exempel: drivrutiner eller medföljande spel till grafikkort). I dessa fall gäller inte öppet köp. Vid retur av varan måste den vara komplett med samtliga tillbehör. Originalförpackningen måste vara oskadad. Kunden står för kostnaden för returfrakten, och ersätts inte för frakt eller andra avgifter i samband med beställning. Återbetalning av varans värde sker normalt inom 1-2 veckor från att MaxGaming (MaxFPS AB) mottagit varan. MaxGaming (MaxFPS AB) har rätt att göra ett avdrag till följd av varans värdeminskning. MaxGaming (MaxFPS AB) avstår från att göra ett sådant avdrag om produkten returneras i väsentligen oförändrat skick.
Behöver vi återställa en produkt efter retur erläggs en avgift om 250kr i enlighet med GDPR.

7. Bytesrätt
Du har rätt att byta en vara om varan antingen omfattas av öppet köp eller garanti enligt punkterna ovan. Bytesrätten gäller inte i de fall där garantin hanteras direkt av tillverkare/leverantör, eller där annan orsak gör bytet olämpligt. Varans värde vid byte är det lägsta av fakturerat pris och gällande pris vid tidpunkten för bytet. Vid byte bjuder MaxGaming (MaxFPS AB) på frakten för produkten du byter.

8. Reklamation
För att åberopa att en vara är felaktig skall kunden reklamera varan inom skälig tid från det att felet upptäckts. Synligt fel eller om du fått fel vara levererad ska anmälas direkt vid mottagandet av varan. Om du fått en vara som är felaktig eller felexpedierad står MaxGaming (MaxFPS AB) för returfrakten. Vid reklamationer tillämpas konsumentköplagen. Vid eventuell tvist har MaxGaming (MaxFPS AB) som policy att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. För att utnyttja reklamationsrätten använder du vårt supportformulär (se punkt 4). Beroende på vad för produkt det gäller kommer MaxGaming byta ut den eller skicka produkten vidare till en auktoriserad serviceverkstad för bedömning och eventuell åtgärd.


9. Ångerrätt
Som konsument har du enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 10§ rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot varan eller en väsentlig del av den. Det innebär att du måste meddela oss om att du ångrat ditt köp inom 14 kalenderdagar från att du mottagit varan. För att meddela oss att du vill ångra ditt köp kontaktar du vår kundtjänst per e-post (support@maxgaming.se). Ångerrätten innebär att du får lov att öppna förpackningen och undersöka varan i den utsträckning som krävs för att du ska kunna avgöra om den motsvarar dina förväntningar eller inte.

Om du väljer att utnyttja din ångerrätt står du själv för returfrakten. Vi vill göra dig uppmärksam på att returfrakten för större produkter kan vara dyr, ta kontakt med ditt lokala postombud eller Postnords kundtjänst för prisuppgifter för din produkt.
Vid utnyttjande av ångerrätten har MaxGaming (MaxFPS AB) rätt att göra ett avdrag till följd av varans värdeminskning. MaxGaming (MaxFPS AB) avstår från att göra ett sådant avdrag om produkten returneras i väsentligen oförändrat skick. När vi har mottagit varan betalar vi tillbaka kostnaden för din produkt.

Observera att du måste hämta ut din vara för att kunna göra en retur. För kostnader kring outlösta paket se punkt 11.

Ångerrätten gäller dock inte mjukvaror, spel, skivor och hygienartiklar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Du har dock rätt att bryta förpackningen för att kontrollera varan utan att det påverkar ångerrätten. Ångerrätten omfattar inte produkter som tillverkas på beställning enligt kundens anvisningar. Livsmedel omfattas ej av ångerrätten.
I vissa produkter ingår förbrukningsvaror som levereras i plomberad förpackning. För att ångerrätten ska gälla får dessa plomberingar ej vara brutna.
Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

10. Avbeställning
Kunden har rätt att avbeställa en order innan den packats hos MaxGaming (MaxFPS AB). Efter att en order är packad och fram tills att den är skickad gör vi som en extra service till våra kunder vårt bästa för att stoppa leveranser om kunden önskar avbeställa. Efter att ordern är skickad är avbeställning ej möjlig.

Avbeställning ska ske via mail till order@maxgaming.se eller telefon 08-590 914 20.

11. Ej uthämtade försändelser
För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift på 150kr för transport- och administrationskostnader

12. Betalningsvillkor / Klarna checkout
För privatpersoner sker betalning med Klarna checkout (via faktura, delbetalning, kortbetalning eller banköverföring). För att handla med tjänsterna Klarna checkout måste du vara över 18 år och du får inte ha några betalningsanmärkningar. Köp med dessa tjänster sker i samarbete med Klarna AB.

För Klarnas villkor, klicka här.

13. Personuppgifts- och anti-SPAM policy
Alla personuppgifter som du lämnar till MaxGaming (MaxFPS AB) hanteras med största respekt. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som: Namn, epostadress, adress, telefonnummer och personnummer/födelsenummer.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka ut produkterna som du beställer, meddela om din orderstatus, avisera och kommunicera med dig som kund, samt att kunna kommunicera om din order med vår betaltjänsteleverantör. Vi får dina uppgifter från den information du skriver in, samt från vår betaltjänsteleverantör. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är den avtalsrelation du ingår med MaxGaming (MaxFPS AB) i och med köpeavtalet. Dina uppgifter kommer att sparas i vår kunddatabas, som lagras i EU/EES, under den tid som krävs för att fullfölja den allmänna reklamationsrätten (tre år).
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra samarbetspartners inom betalning, lagerföring, och frakt/spedition. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är den verksamhetsansvarige för MaxFPS AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@maxgaming.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

MaxGaming (MaxFPS AB) medverkar ej till att skicka så kallade SPAM. Som kund till oss kan du få e-post och sms rörande er order, leverans eller annan kommunikation du initierat. Samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. Email från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Vid automatiskt utskick kan du som kund enkelt avregistrera dig, information om hur du gör finns alltid i mail eller sms. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

14. Transportskada
Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till både Postnord och MaxGaming (MaxFPS AB).

15. Varor med nedsatt pris
För varor med nedsatt pris gäller följande:
- Bulk innebär att varan saknar kartong. I de flesta fall saknas manual för produkten. I vissa fall saknas tillbehör till produkten.
- Demo ex innebär att produkten varit testad. I vissa fall saknas produktens kartong, manual och/eller tillbehör.
- Skadad kartong innebär att produktens kartong är skadad.

16. Tvist
Vid eventuell tvist följer MaxGaming (MaxFPS AB) de utslag i specifika kundärenden som utfärdats av Allmänna reklamationsnämnden. Vidare följer MaxGaming (MaxFPS AB) de allmänna rekommendationer som Konsumentverket utfärdar.

17. Övrigt
Användning/hantering av alla varor sker på egen risk. Force majeure - alla hinder utanför vår kontroll fråntar vi oss allt ansvar för. Om något skickas mot postförskott till MaxGaming (MaxFPS AB)  kommer det returneras till avsändaren utan att lösas ut. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

18. Förändring av köpvillkor
MaxGaming (MaxFPS AB) förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande köpvillkor.